niedziela, 25 lipca, 2021
Google search engine
Strona głównaPozwolenie na pobyt w Niderlandach
Array

Pozwolenie na pobyt w Niderlandach

Emigranci, którzy chcą mieszkać i pracować w Niderlandach (powyżej 90 dni) muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Rodzaj wniosku, który należy złożyć, zależy od obywatelstwa oraz powodu przeprowadzki do Niderlandów, np. rodzina, studia, praca, itp.
Na tej stronie przyjrzymy się różnym celom ubiegania się o pozwolenie na pobyt (verblijfsvergunning) w Niderlandach, a także wymogom i procedurze składania wniosków.

Powody ubiegania się o zezwolenie na pobyt

Istnieje wiele różnych powodów do osiedlenia się w Niderlandach. Ważne jest, aby wybrać powód najbardziej pasujący do Twojej sytuacji, gdyż wpływa to na rodzaj wniosku o zezwolenie na pobyt, który należy złożyć.

Cel pobytu w Niderlandach

Do głównych celów ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Niderlandach należą:

• Jako małżonek, (niezamężny) partner lub członek rodziny.

Jako pracownik (LsEev) lub samozatrudniony

 • (K2hDZ)

  Jako wysoko wykwalifikowany imigrant lub badacz

 • naukowy.

  Jako student uniwersytetu (4bVvb) lub szkoły

 • wyższej

  (D79xf).

 • Jako uczeń szkoły średniej lub zawodowej

  (pjmKb).

 • Jako rok orientacyjny dla absolwentów (ggofs).
 • W ramach wymiany lub programów „zwiedzaj i pracuj”
 • Jako au pair (2sj77).
 • Jako obywatel Turcji.
 • Jako inwestor zagraniczny.
 • Jako przedsiębiorca na wizie dla startupów (egxVk).
 • Jako uchodźca lub osoba ubiegająca się o azyl.
  Aby dowiedzieć się, który cel najbardziej pasuje do Twojej sytuacji, sprawdź IND (WqVjk).

  Czy muszę mieć zezwolenie na pobyt w

  Niderlandach?

  To, czy potrzebujesz niderlandzkiego zezwolenia na pobyt, zależy od Twojego obywatelstwa oraz długości Twojego pobytu w Niderlandach.
  Obywatele UE, EOG i Szwajcarii

  Zgodnie z Traktatem WE obywatele krajów UE / EOG i Szwajcarii nie potrzebują zezwolenia na pobyt i pracę w Niderlandach. Emigranci z tych krajów nie muszą rejestrować się w IND. Jeśli jednak przebywają w Niderlandach przez okres dłuższy niż 4 miesiące to muszą się zameldować (YUTg3) w swojej lokalnej gminie (gemeente) (N6HJA).

  Członkowie rodzin obywateli europejskich

  Zgodnie z prawem UE, członkowie rodzin obywateli UE/EOG i Szwajcarii mieszkających w Niderlandach, mogą do nich dołączyć, nawet jeśli nie posiadają oni obywatelstwa europejskiego. Dotyczy to również małżonków oraz partnerów (niepozostających w związku małżeńskim. W takich sytuacjach, członkowie rodzin mogą wystąpić o weryfikację zgodności z prawem UE (link) w

celu uzyskania zaświadczenia o legalnym pobycie – jeśli spełniają wymogi IND dotyczące obywateli państw trzecich (link) . Należy zaznaczyć, że opcja ta nie dotyczy członków rodziny obywateli Niderlandów, chyba że mieszkali oni w innym kraju UE. Pobyty krótkie: zezwolenie na pobyt w Niderlandach nie jest konieczne

Zezwolenie na pobyt i wiza krótkoterminowa (wnR6j) nie są wymagane, jeśli przebywasz w Niderlandach przez okres krótszy niż 90 dni i kraj, którego jesteś obywatelem, zawarł z Niderlandami umowę o ruchu bezwizowym. Zobacz listę
narodowości, które potrzebują wizy oraz takich, które jej nie potrzebują (link) .
Jeżeli przyjeżdżasz do Niderlandów na mniej niż 90 dni, a Twój kraj nie posiada umowy o ruchu bezwizowym z Niderlandami, to przed odbyciem podróży musisz ubiegać się o wizę krótkoterminową. O wizę krótkoterminową należy ubiegać się w osobiście w ambasadzie lub konsulacie Niderlandów w kraju zamieszkania.
Pobyty dłuższe: wymagane jest niderlandzkie zezwolenie na pobyt
Jeżeli planujesz pobyt w Niderlandach przez okres dłuższy niż
90 dni, musisz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt.
W zależności od okoliczności oraz obywatelstwa, niektórzy z cudzoziemców mogą się ubiegać o zezwolenie na pobyt bezpośrednio w IND (Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji).
Pozostali przed podróżą do Niderlandów będą musieli złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt oraz tymczasowe zezwolenie
na pobyt (MVV) w ambasadzie lub konsulacie Niderlandów w kraju zamieszkania.

Zezwolenie na pobyt czasowy MVV

Niektórzy obcokrajowcy muszą także złożyć wniosek o pozwolenie tymczasowe MVV podczas ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Niderlandach.

Co to jest MVV?

MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) to tymczasowe
zezwolenie na pobyt pozwalające na wjazd do Niderlandów jako potencjalny mieszkaniec, a nie turysta. MVV nie jest oficjalnym zezwoleniem na pobyt. Przed podróżą można ubiegać się jednocześnie o MVV i zezwolenie na pobyt. Jest to tak zwana procedura TEV (Entry and Residence Procedure).
Czy potrzebuję MVV?
Nie musisz ubiegać się o MVV, jeżeli występuje jedna z poniższych sytuacji:

 • Aktualnie posiadasz ważne zezwolenie na pobyt w Niderlandach.
 • Jesteś obywatelem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej, Kanady, USA, Monako lub Watykanu.
 • Jesteś obywatelem kraju UE/EOG lub Szwajcarii.
 • Jesteś członkiem rodziny lub (potwierdzonym) partnerem obywatela kraju UE/EOG lub Szwajcarii, nawet jeśli posiadasz inne obywatelstwo.
 • Posiadasz obecnie zezwolenie na pobyt stały z innego kraju EU jako „rezydent długoterminowy”
 • Ty lub członek Twojej rodziny posiadacie Europejską Niebieską Kartę od 18 miesięcy w innym państwie UE.
 • Twoja sytuacja pasuje do innych wyjątkowych okoliczności, które nie wymagają uzyskania MVV wydawanego przez IND.

  Sponsorowane niderlandzkie zezwolenie na pobyt

  Sponsoring jest wymagany dla większości typów niderlandzkiego zezwolenia na pobyt. Niektóre rodzaje zezwolenia na pobyt nie wymagają sponsorów, należą do nich: rok orientacyjny dla absolwentów lub wybrane programy typu „zwiedzaj i pracuj”.

  Kto lub co jest sponsorem?

  Jeżeli przyjeżdżasz do Niderlandów jako pracownik, naukowiec lub wysoko wykwalifikowany imigrant to Twoim sponsorem jest pracodawca. Jeżeli przyjeżdżasz do Niderlandów z powodów rodzinnych to Twoim sponsorem jest Twój krewny lub partner w Niderlandach. Natomiast jeżeli przyjeżdżasz na studia to Twoim sponsorem jest instytucja edukacyjna.

IND i niderlandzkie zezwolenie na pobyt

Wszystkie wnioski o zezwolenie na pobyt w Niderlandach rozpatrywane są przez IND (Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji). Wnioski złożone w Niderlandach można składać bezpośrednio w IND. Wnioski z zagranicy można składać w ambasadzie lub konsulacie niderlandzkim w kraju zamieszkania lub w IND poprzez sponsora, który jest już w Niderlandach.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt w Niderlandach
Wymagania dotyczące zezwolenia na pobyt w Niderlandach są bardzo zróżnicowane, gdyż zależą od powodu złożenia wniosku oraz od tego, jaki rodzaj wniosku złożysz. Przykładowo, wymagania dotyczące wniosku o zezwolenie na pobyt dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów przybywających do Niderlandów bardzo różnią się od wymagań dotyczących wniosku o zezwolenie na pobyt ze względu na członka rodziny.

W IND możesz dowiedzieć się jakie wymagania trzeba spełnić w zależności od konkretnej sytuacji. Wymagania te można także znaleźć na formularzach aplikacyjnych IND.

Procedura ubiegania się o niderlandzkie

zezwolenie na pobyt

Procedura ubiegania się o niderlandzkie zezwolenie na pobyt jest następująca:
Jak ubiegać się o niderlandzkie zezwolenie na pobyt bez MVV?

Jeżeli nie musisz posiadać zezwolenia MVV to Twój sponsor może ubiegać się w Twoim imieniu o zezwolenie na pobyt podczas Twojego pobytu za granicą, podając przewidywaną datę przyjazdu.

Alternatywnie, po przyjeździe do Niderlandów można złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt drogą pocztową (nFWtv) lub osobiście w biurze IND (po uprzednim umówieniu).
W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w Niderlandach, IND umieszcza w paszporcie naklejkę potwierdzającą zezwolenie na pobyt (verblijfsaantekening) jako dowód, że możesz legalnie przebywać w Niderlandach w

trakcie rozpatrywania wniosku. Na naklejce znajduje się również informacja, czy możesz pracować.
Jak ubiegać się o niderlandzkie zezwolenie na pobyt oraz zezwolenie MVV (procedura TEV)

Jeżeli ubiegasz się jednocześnie o MVV i zezwolenie na pobyt, możesz skorzystać z procedury TEV przed przyjazdem do Niderlandów.
Jeżeli posiadasz sponsora w Niderlandach, może on rozpocząć proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Twoim imieniu. Możesz również rozpocząć procedurę TEV w ambasadzie lub konsulacie Niderlandów lub w kraju zamieszkania.
Formularze aplikacyjne do wniosku o zezwolenie na pobyt w Niderlandach

Cyfrowe wersje większości z formularzy dot. pozwolenia na pobyt można znaleźć za pośrednictwem IND. Formularze można również odebrać osobiście z biura IND (po wcześniejszym umówieniu). Zaleca się wcześniejsze skontaktowanie z IND i sprawdzenie, jakie są wymagania związane z Twoim wnioskiem.

W przypadku niektórych z pozwoleń, tylko sponsor może złożyć taki wniosek. Ponadto, jeżeli złożysz nieprawidłowy wniosek lub będziesz potrzebować MVV, ale nie złożysz wniosku, to może to wpłynąć na Twoją możliwość pobytu w Niderlandach. Dokumentacja uzupełniająca dot. zezwolenia na pobyt

w Niderlandach

W celu dopełnienia wniosku o pozwolenie na pobyt należy zebrać dokumenty, takie jak akt urodzenia, które należy złożyć wraz z wnioskiem. Dokumenty, które musisz dostarczyć mogą być różne, w zależności od tego, jaki rodzaj wniosku składasz. Każdy z formularzy zawiera listę niezbędnych dokumentów. Oficjalne dokumenty zagraniczne muszą zostać zalegalizowane lub otrzymać pieczęć apostille, w zależności od odpowiednich organów w kraju, w którym zostały wydane. Dokumenty muszą być sporządzone w języku niderlandzkim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Dokumenty w innych językach będą musiały zostać przetłumaczone w Niderlandach przez tłumacza przysięgłego.

Koszty niderlandzkie zezwolenia na pobyt oraz opłaty za złożenie wniosku

Ubieganie się o niderlandzkie zezwolenie na pobyt lub zezwolenie MVV wiążę się z uiszczeniem opłaty. Jej wysokość zależy od rodzaju składanego wniosku. Ceny można sprawdzić w zakładce ‘cennik’ na stronie IND (link) .
IND wyśle rachunek po otrzymaniu Twojego wniosku. Płatność można zrealizować za pomocą gotówki lub karty debetowej. Karty kredytowe i płatności w ratach nie są możliwe.
Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, opłaty nie zostaną zwrócone.

Czas oczekiwania na odpowiedź od IND

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty, IND sprawdzi Twój wniosek. Czas oczekiwania może być różny, gdyż zgodnie z prawem IND ma do 90 dni na podjęcie decyzji w sprawie danego wniosku.

Jak skontaktować się z IND w sprawie swojego wniosku?

Stan aplikacji można sprawdzić dzwoniąc do IND pod numer 088 0430 430 (obowiązują normalne opłaty telefoniczne) w godzinach 9:00-17:00, od poniedziałku do piątku. Z zagranicy należy dzwonić na numer: +31 88 0430 430. Pamiętaj, żeby mieć pod ręką swój numer V (numer wniosku) i że niekiedy czas oczekiwania na połączenie z IND może być długi.

Jak odebrać swoje zezwolenie na pobyt?

Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to Ty lub Twój sponsor otrzymacie list z potwierdzeniem.
Wnioski bez zezwolenia MVV
Jeżeli jesteś już w Niderlandach, możesz odebrać swoje zezwolenie na pobyt w biurze IND. Podczas tego spotkania, IND zbierze także Twoje dane biometryczne, takie jak odciski palców, podpis i zdjęcie paszportowe.

Wnioski z procedurą TEV

Jeżeli skorzystałeś z procedury TEV i znajdujesz się poza granicami Niderlandów, będziesz mógł odebrać swoje zezwolenie MVV z ambasady lub konsulatu niderlandzkiego w kraju zamieszkania. Po przyjeździe do Niderlandów masz dwa tygodnie na odebranie dokumentu pobytowego z biura IND. Wysoko wykwalifikowani imigranci mogą również odebrać pozwolenie na pobyt w ośrodku dla imigrantów.
Pamiętaj, że do powyższych miejsc możesz się zgłosić jedynie po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

Odrzucenie wniosku o zezwolenie na pobyt w

Niderlandach

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, IND prześle pismo z uzasadnieniem i wyszczególnieniem powodów decyzji odmownej. W piśmie tym zostanie również wyjaśnione, czy i w jaki sposób można wnieść sprzeciw.

Dodatkowe czynności po przybyciu do

Niderlandów

W zależności od wymagań, jakie są związane z Twoim zezwoleniem na pobyt, może być konieczne wykonanie kilku dodatkowych czynności:
Rejestracja w ratuszu

Wszyscy obcokrajowcy przebywający w Niderlandach dłużej niż 3 miesiące muszą zameldować się w swojej gminie (gemeente), aby zostać wpisanym do BRP (Personal Records Database – Baza Danych Osobowych).

Test na gruźlicę (tuberculose onderzoek)
Niektóre osoby będą musiały wykonać test na gruźlicę (TB
test) w ciągu trzech miesięcy od wydania zezwolenia na pobyt.
W celu wykonania takiego badania należy umówić się na
wizytę w najbliższej Gminnej Służbie Zdrowia (GGD) (link) . Egzaminy integracyjne (inburgeringsexamen)
Niektóre osoby będą musiały zintegrować się w Niderlandach poprzez przystąpienie do testu takiego jak Egzamin Integracji Obywatelskiej (inburgeringsexamen) (wT2h5) lub Egzamin językowy „Niderlandzki jako drugi język” (Staatsexamens NT2) (CYLrE).
W celu przygotowania się do egzaminów, należy uczestniczyć w kursie językowym i kultury niderlandzkiej.
Jeżeli dotyczy to Ciebie to otrzymasz list od DUO (Niderlandzkie Ministerstwo do spraw Edukacji, Kultury i Nauki), w którym określone będą wymagania jakie trzeba spełnić oraz ramy czasowe. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź
stronę dotyczącą integracji w Niderlandach (link).

Przedłużenie zezwolenia na pobyt w Niderlandach

Maksymalny okres ważności niderlandzkiego zezwolenia na pobyt wynosi pięć lat. Zazwyczaj Ty lub Twój sponsor otrzymuje list powiadamiający (oraz wniosek o przedłużenie) na trzy miesiące przed wygaśnięciem okresu pobytu. Jeżeli nie otrzymałeś tego pisma, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z IND.

Czy mogę przedłużyć swoje pozwolenie na pobyt?

W zależności od okoliczności istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia na pobyt, jeśli spełnione są warunki przedłużenia lub jeśli zmieniono cel pobytu. Aby uniknąć nielegalnego pobytu lub ewentualnego zakazu wjazdu, należy koniecznie rozwiązać kwestię statusu pobytu przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt.

Stały pobyt lub obywatelstwo niderlandzkie

Jeżeli spędziłeś wystarczająco dużo czasu w Niderlandach i kwalifikujesz się, to możesz ubiegać się o prawo do stałego pobytu lub obywatelstwo holenderskie (DRxno).

RELATED ARTICLES

Gminy niderlandzkie (Gemeente)

DigiD

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Gminy niderlandzkie (Gemeente)

DigiD

Recent Comments