Niderlandzkie ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które mieszkają lub pracują w Niderlandach. Osoby przyjeżdżające do Holandii spoza UE, EEA lub Szwajcarii muszą wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Niderlandach w ciągu czterech miesięcy od daty otrzymania pozwolenia na pobyt, nawet jeśli już posiadają istniejącą polisę zagraniczną. Obywatele UE, EEA lub Szwajcarii, którzy pracują w Niderlandach (LsEev), muszą wykupić niderlandzkie ubezpieczenie zdrowotne w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie miasta.

Główne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych w Holandii

Poniżej znajduje się lista głównych niderlandzkich i międzynarodowych towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych:

Niderlandzkie towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych

 • LoonZorg (Udział własny nieobowiązkowy)
 • ONVZ
 • OHRA
 • UnitedConsonsumers
 • FBTO
 • Besured
 • Zilveren Kruis
 • LoonZorg (Dla studentów zagranicznych)

Międzynarodowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych

 • Cigna
 • Foyer Global
 • Safety Wing Remote Health (Wszechstronne ubezpieczenie dla nomadów [osób mobilnych] łącznie z leczeniem COVID-19)
 • Safety Wing (Podróżne ubezpieczenie medyczne dla nomadów cyfrowych [osoby mobilne korzystające z IT]

Porównanie pakietów ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach

Aby porównać niderlandzkie ubezpieczenia zdrowotne i ceny odwiedź Zorgwijzer (strona w języku angielskim) lub Independer.

Międzynarodowe i niderlandzkie ubezpieczenie zdrowotne

Międzynarodowi studenci nie zawsze są zobowiązani do zawarcia niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego. To czy są oni zobowiązani, czy też nie, zależy od kilku czynników takich jak czas trwania pobytu, odbycia stażu lub pracy, oraz posiadania ubezpieczenia w kraju ojczystym. Dowiedz się więcej o niderlandzkim ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów zagranicznych (uWVGN).

Opcje ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów zagranicznych

Dla studentów zagranicznych, zwłaszcza tych, którzy przebywają w Niderlandach tymczasowo, istnieją trzy główne opcje ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Wykupienie niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Posiadanie karty ubezpieczenia zdrowotnego EU o ile jesteś obywatelem EU
 • Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju pochodzenia

LoonZorg oferuje 2 opcje ubezpieczenia, które pokryją większość nieprzewidzianych wydatków na opiekę nad studentami zagranicznymi. Sprawdź ich Studenckie Zasady Ubezpieczenia Zdrowotnego !

Holenderski system ubezpieczeń zdrowotnych

W przeciwieństwie do wielu innych systemów europejskich, rząd niderlandzki (U7RcB) jest odpowiedzialny za dostępność i jakość systemu opieki zdrowotnej w Niderlandach (8jZ3P), ale nie odpowiada za zarządzanie nim. Niderlandzki system ubezpieczeń zdrowotnych jest połączeniem prywatnych planów zdrowotnych z warunkami socjalnymi zbudowanymi w oparciu o zasady solidarności, efektywności i wartości dla pacjenta. Opieka zdrowotna w Niderlandach jest finansowana z podatków: obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i opodatkowanie dochodów (z góry określone ulgi podatkowe).

W przypadku pobytu długoterminowego ubezpieczenie zdrowotne w Niderlandach jest obowiązkowe i ma na celu pokrycie kosztów opieki medycznej. Z reguły wszyscy emigranci muszą posiadać niderlandzkie ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli są już ubezpieczeni zdrowotnie w kraju ojczystym (wyjątki znajdują się na stronie inne ubezpieczenia zdrowotne (QXMfM)). W ciągu czterech miesięcy od otrzymania pozwolenia na pobyt (lub zarejestrowania się w niderlandzkim urzędzie miejskim (N6HJA) dla obywateli UE/EEA) podlegasz niderlandzkim przepisom o ubezpieczeniu społecznym. W związku z tym musisz uzyskać podstawowy pakiet ubezpieczeń zdrowotnych (basisverzekering).

Koszty premie i eigen risico

Z tytułu niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego istnieją dwa główne koszty, które należy pokryć:

 • Składka miesięczna (premie), stała opłata, która co miesiąc jest odejmowana z twojego konta bankowego (yGFqJ).
 • Kwota “ryzyko własne” (eigen risico) –  jest to roczna kwota jaką musisz pokryć z własnej kieszeni za niektóre zabiegi i leki (3pbE5) zanim twoje ubezpieczenie zdrowotne pokryje resztę. W 2020 roku eigen risico wynosi maksymalnie 385 euro. Jeżeli w ciągu roku nie poniesiesz żadnych kosztów leczenia, nie musisz opłacać eigen risico.

Co się stanie, jeśli nie wykupię ubezpieczenia zdrowotnego?

 • Jeżeli w ciągu czterech miesięcy nie wykupisz podstawowego niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego, a rząd stwierdzi, że nie jesteś objęty tym ubezpieczeniem, wówczas w przeciągu trzech miesięcy otrzymasz pismo od CAK (link) z prośbą o zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jeżeli w tym czasie nie ubezpieczysz się w kasie chorych, to CAK nałoży karę pieniężną (410,49 euro w roku 2020).
 • Jeśli po sześciu miesiącach z twojej strony nie podjęte zostaną żadne działania, otrzymasz drugą karę w tej samej wysokości.
 • Jeżeli w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania pierwszego listu nie wykupiłeś jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas CAK zarejestruje cię w twoim imieniu u ubezpieczyciela i potrąci składkę miesięczną z twojego wynagrodzenia (TDf3M).

Jeżeli nie jesteś pewien czy musisz ubezpieczyć się w Niderlandach, możesz skontaktować się z Sociale Verzekeringsbank (link), aby sprawdzić czy twoja sytuacja wymaga posiadania niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli zachorujesz i nie masz (niderlandzkiego lub zagranicznego) ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego koszty leczenia w Niderlandach, to musisz samodzielnie pokryć koszty leczenia.

Rodzaje niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego

W Niderlandach istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie podstawowe (basisverzekering)
 • Opcjonalne ubezpieczenie dodatkowe (aanvullende verzekering)

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niderlandach.

(baseverzekering)

W Niderlandach podstawowy pakiet ubezpieczeń zdrowotnych jest obowiązkowy i zapewnia takie samo określone przez rząd podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich zakładów ubezpieczeń. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne kosztuje około 100 euro miesięcznie i pokrywa koszty:

 • Wizyta u lekarza (huisarts)
 • Pobyt w szpitalu (SDsjd), operacja i leczenie w nagłych wypadkach (ziekenhuis)
 • Usługi ambulansowe i transport pacjentów (ambulansvervoer)
 • Recepty lekarskie (medicijnen)
 • Badania krwi (bloedonderzoek)
 • Opieka stomatologiczna dla dzieci poniżej 18 roku życia (tandarts)
 • Ograniczona opieka stomatologiczna dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem chirurgii stomatologicznej, zdjęcia rentgenowskie zębów
 • Ochrona zdrowia psychicznego (geestelijke gezondheidszorg)
 • Wizyta u specjalistów medycznych, takich jak dermatolodzy, alergicy lub interniści (medisch specialist)
 • Świadczenia w czasie ciąży, opieka porodowa i położnictwo (zwangerschaps- en geboortezorg)
 • Opieka macierzyńska/socjalna (kraamzorg)
 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi (gehandicaptenzorg)
 • Opieka w starszym wieku (ouderenzorg)
 • Pielęgniarstwo rejonowe (wijkverpleging)
 • Niektóre usługi terapeutyczne, takie jak logopedia, terapia zajęciowa i porady dietetyczne
 • Fizjoterapia (fysiotherapie) w przypadku zaburzeń przewlekłych, obejmuje począwszy od 21-go zabiegu

Ubezpieczenie podstawowe i ryzyko własne (eigen risico)

Należy zauważyć, że w przypadku większości z powyższych usług konieczne jest pokrycie części kosztów w ramach rocznej kwoty ryzyka własnego (maksymalnie do 385 euro).

Zakres świadczeń, które nie wymagają wkładu z tytułu ryzyka własnego:

 • Wizyta u lekarza
 • Opieka stomatologiczna i fizjoterapia dla dzieci do 18 roku życia
 • Ciąża (fhhWR) , opieka porodowa i usługi położnicze
 • Opieka macierzyńska/socjalna (kraamzorg) (Gls73), jednak musisz pokryć osobną stawkę godzinową

Aktualny przegląd podstawowej ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć na stronie internetowej rządu niderlandzkiego (link).

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa (aanvullende verzekering)

Czasami przydatne jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia na pokryci leczenia dodatkowego. To właśnie tutaj prywatne kasy chorych (zorgvezekeraars) konkurują ze sobą o polisy, które są najlepiej dostosowane do twojego stylu życia i potrzeb zdrowotnych.

Dostępnych jest wiele usług zdrowotnych, które (częściowo) są objęte dodatkowym ubezpieczeniem, na przykład:

 • Opieka stomatologiczna dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w tym badania stomatologiczne, plomby, higiena, czyszczenie i implanty dentystyczne
 • Opieka zdrowotna w nagłych wypadkach podczas podróży zagranicznych
 • Alternatywne zabiegi medyczne, takie jak akupunktura, chiropraktyka, homeopatia (alternatieve geneeswijzen)
 • Szczepienia (vaccinaties)
 • Antykoncepcja (anticonceptie)
 • Okulary i soczewki kontaktowe (brillen en lenzen)
 • Aparaty słuchowe (gehoorapparaten)
 • Chirurgia plastyczna (plastische chirurgie)

Rejestracja u lekarza ogólnego (huisarts)

Po wybraniu niderlandzkiej kasy chorych należy zarejestrować się u lekarza ogólnego (g23DE). Po rejestracji u lekarza ogólnego bezproblemowo można umówić się na wizytę w celu omówienia ewentualnych problemów zdrowotnych. Jeżeli konieczne jest wykonanie konkretnego badania należy najpierw skontaktować się z lekarzem ogólnym, który skieruje cię do właściwego specjalisty, kliniki lub szpitala. lekarzy W internecie można znaleźć lekarzy z najbliższej okolicy, zwykle poprzez wpisanie w wyszukiwarkę “huisarts” i nazwy miasta. Niektóre strony internetowe udostępniają również porównawcze listy lekarzy na podstawie opinii pacjentów. Można też zarejestrować się w lokalnej aptece (apotheek) (3pbE5), aby mogła ona prowadzić rejestr historii leków i aby lekarz rodzinny mógł łatwo wysyłać recepty.

Dzieci a Niderlandzkie ubezpieczenie zdrowotne

Dzieci poniżej 18 roku życia również muszą być ubezpieczone, jednakże ich ochrona ubezpieczeniowa jest bezpłatna, bez miesięcznej składki i bez wkładu ryzyka własnego.

Dzieci są zazwyczaj ubezpieczone przez ubezpieczyciela swoich rodziców, jednak istnieje również możliwość wyboru innych ubezpieczycieli. W pierwszym miesiącu od ukończenia 18 roku życia, musi ono samodzielnie zacząć opłacać swoją miesięczną składkę.

Noworodki muszą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu czterech miesięcy od urodzenia.

Wskazówki i porady dotyczące niderlandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Niderlandzkie firmy ubezpieczeniowe są prawnie zobowiązane do zaoferowania każdemu pakietu podstawowego. Nie mogą one odmówić ubezpieczenia ze względu na płeć, wiek lub profil zdrowotny.
 • Można zmienić swoją kasę chorych tylko raz w roku. Ostateczny termin zmiany na następny rok to 31 grudnia danego roku.
 • Osoby o niskich dochodach mogą być objęte zasiłkiem zdrowotnym (zorgtoeslag) (JpnU2) na pokrycie (częściowo) miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Wiele przedsiębiorstw, w tym firmy międzynarodowe (Pmdu4), zawierają umowy zbiorowe z firmami ubezpieczeniowymi i oferują swoim pracownikom niewielki rabat.
 • Należy mieć świadomość, że na niektóre usługi mogą czekać długie listy oczekujących.
 • Wszyscy lekarze mówią po angielsku.
21 września, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *