niedziela, 25 lipca, 2021
Google search engine
Strona głównaEgzamin Państwowy (Staatsexamen) NT2
Array

Egzamin Państwowy (Staatsexamen) NT2

Istnieją dwa główne powody, dla których ludzie podchodzą do Nederlands als tweede taal (NT2) Staatsexamen (egzaminacja państwowa):

 • aby móc studiować (4bVvb) lub pracować (LsEev) w instytucjach i firmach, które wymagają certyfikowanego poziomu języka niderlandzkiego.
 • aby spełnić wymogi dotyczące Niderlandzkiego zezwolenia na pobyt (rNsBM) or niderlandzkiego obywatelstwa (DRxno) (jako alternatywa dla Inburgeringsexamen(wT2h5)).Programy egzaminu państwowego

  Egzamin NT2 składa się z dwóch programów:

  Egzamin państwowy NT2 Program I

  Egzamin państwowy NT2 Program I jest dla osób chcących znaleźć pracę w Niderlandach lub uczyć się w języku niderlandzkim w szkole średniej zawodowej (pjmKb), na poziomie 3 lub 4. Jest to równoznaczne z pracą w niezależnym zawodzie lub wykształceniem zawodowym (poziom 3) lub w zawodzie kierowniczym średniego szczebla lub w zawodzie specjalistycznym (poziom 4). W programie I egzaminu NT2 egzaminuje się kandydatów na poziomie B1 określonym przez CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin państwowy NT2 Program II

Egzamin państwowy NT2 Program II jest niezbędny dla osób, które chcą pracować lub studiować w Hogescholen (uniwersytet nauk stosowanych) (8PrPr) lub w jednej z uczelni badawczych w Niderlandach (7R581). W programie II egzaminu NT2 egzaminuje się kandydatów na poziomie B2 określonym przez CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin państwowy NT2 – wymiar godzin

Przy kursie języka niderlandzkiego w niepełnym wymiarze godzin przez dwa dni w tygodniu (12 godzin nauki z nauczycielem, łącznie z odrabianiem zadań domowych w tygodniu) student powinien być gotowy do wzięcia udziału w Programie I egzaminu NT2 po około siedmiu do ośmiu miesiącach, a w Programie II egzaminu NT2 po około roku. Zróżnicowane tempo nauki będzie oczywiście skutkowało różnym czasem gotowości.

Egzamin państwowy NT2 – egzaminy

Oba certyfikaty egzaminu NT2 wymagają różnych egzaminów, z których każdy składa się z czterech sekcji: czytania, słuchania, pisania i mówienia.
Pisanie (Schrijven)

Egzamin z pisania (Schrijven) trwa 120 minut i jest podzielony na dwie części. W pierwszej części kandydaci wpisują odpowiedzi bezpośrednio do komputera, a w drugiej muszą napisać swoje odpowiedzi ręcznie w książce. Pytania wymagają odpowiedzi zarówno krótkich (jedno lub dwa zdania), jak i długich (do 150 słów).

Mówienie (Spreken)
Egzamin z mówienia (Spreken) trwa 30 minut. Kandydaci muszą mówić do komputera przez zestaw słuchawkowy, odpowiadając na scenariusze, które są wyświetlanie na ekranie. Egzamin NT2 Program I ma dwie sekcje, a Program II ma trzy sekcje. Wszystkie sekcje składają się z krótkich i dłuższych odpowiedzi.

Czytanie (Lezen)
Egzamin z czytania (Lezen) trwa 110 minut dla Programu I i 100 minut dla Programu II. Kandydaci czytają fragmenty tekstu w

książce i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru na komputerze.
Słuchanie (Luisteren)
Egzamin z słuchania (Luisteren) trwa około 60 minut. Kandydaci słuchają fragmentów rozmowy na komputerze i odpowiadają na jedno pytanie z każdej sekcji.

Słowniki

Na egzaminy z pisania i czytania, kandydaci mogą przynieść ze sobą 3 słowniki:

 • Język niderlandzki / Język ojczysty
 • Język ojczysty / Język niderlandzki
 • Język niderlandzki / Język niderlandzkiUwaga: w słownikach nie są dozwolone żadne dodatkowe kartki papieru ani odręczne notatki. Wszystkie słowniki kandydatów są sprawdzane przed każdym egzaminem.

  Ocenianie egzamiu NT2

  Każdy egzamin NT2 ma przedział punktacji między 100 a 900 punktów, przy czym aby zaliczyć wymagane jest co najmniej 500 punktów. Punkty poniżej 300 i powyżej 600 występują bardzo rzadko.

  Czytanie i słuchanie

  Jako egzaminy wielokrotnego wyboru, kryteria oceny egzaminów z czytania (Lezen) i słuchania (Luisteren) są proste, ponieważ na jedno pytanie przypada tylko jedna poprawna odpowiedź. Pisanie

  Egzamin z pisania (Schrijven) jest oceniany najpierw na podstawie treści. Oznacza to, że sprawdzane jest to czy jest on czytelny, napisany w języku niderlandzkim i czy zawiera właściwe informacje, które są przedstawione logicznie. Tekst powinien być również zaadresowany do właściwej osoby lub osób i pełnić właściwą funkcję (np. jako list z zażaleniem lub e- mail do kolegów, itp.). Teksty są następnie oceniane pod względem gramatycznym, takim jak prawidłowa kolejność słów oraz użycie czasowników i przyimków. Wyrazy są również oceniane pod względem poprawności użycia i pisowni. Mówienie
  Podczas egzaminu z mówienia (Spreken) kandydaci muszą rozumieć tekst i mówić w języku niderlandzkim. Odpowiedzi

oceniane są pod względem logicznym i gramatycznym, tak jak na egzaminie pisemnym. Na koniec przyznawane są oceny za poprawną wymowę, tempo (tzn. nie za wolne) i logiczną spójność.

Wyniki egzaminu NT2

Wyniki obu egzaminów NT2 Programu I i II są publikowane online na stronie internetowej Dienst Uitvoering Onderwijs (link) pięć tygodni po egzaminie. Aby znaleźć wyniki, kandydaci potrzebują numeru egzaminu (examennummer). Wyniki są również wysyłane poprzez e-mail (nFWtv) w następnym tygodniu. Ocena jest albo „zadowalająca” (voldoende) albo „niezadowalająca” (onvoldoende). Kandydaci otrzymują certyfikat za każdy zdany egzamin, a jeśli wszystkie cztery egzaminy zostaną zdane w tym samym czasie, otrzymują dyplom.

Możliwe jest ponowne przystąpienie do każdego egzaminu, który nie został zaliczony (lub do wszystkich). Po zdaniu wszystkich czterech egzaminów, kandydaci mogą wymienić swoje cztery certyfikaty na Dyplom NT2 w DUO. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej College voor Examens (link) (w języku niderlandzkim).

Egzamin państwowy NT2 – wskazówki

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które przydadzą Ci się podczas podchodzenia do egzaminów Programu I i II. (poza ciężką nauką):

 • Pierwszą i najważniejszą wskazówką jest to, że na ogół nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu. Jeżeli nie jesteś biegły w języku niderlandzkim, informacja o tym, że pozostało tylko 15 minut do końca, przychodzi zbyt szybko. Oznacza to, że nie powinieneś tracić zbyt wiele czasu na szukanie słów w słowniku. Staraj się czytać lub pisać tyle, ile możesz, bez konieczności korzystania ze słownika.
 • Wiele szkół językowych (K9jNM) oferuje szkolenia egzaminacyjne – w ramach kursu lub oddzielnie. Jest to bardzo dobra opcja, gdyż wtedy kandydaci mają możliwość ćwiczenia scenariuszy z słuchania i mówienia oraz nauczenia się najlepszego sposobu czytania tekstów.
 • Kandydaci muszą przynieść ze sobą na egzamin ważny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, np. paszport lub prawo jazdy (eqq75).
Poprzedni artykułJazda na rowerze w Niderlandach
Następny artykułDigiD
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Gminy niderlandzkie (Gemeente)

DigiD

Recent Comments